This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Er du frelst ??? Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Er du frelst ??? Biblen, som er Guds ord til mennesker, siger at når du med din mund bekender og med dit hjerte tror, skal du blive frelst. Med munden bekender man til frelse og med hjertet tror man. Jesus som er Guds søn og Guds levende ord, er sendt til mennesker for at frelse verden, fordi han elsker alle mennesker på jorden, uanset hvad de har lavet eller gjort forkert. Alle kan blive frelst hvis de tager imod Guds ord, Jesus. Når vi kommer til Jesus får vi fred i vores hjerter og behøver ikke længere at løbe fra vores fortid eller smerter, skyldfølelse, tanker om selvmord osv. men vi får genoprejsning og fred ind i vores liv, samtiddig får vi vores forhold til Gud på plads igen og begynder at finde meningen med livet. Nogle få skriftsteder : Thi når du med din mund bekender Jesus som Herre og i dit hjerte tror, at Gud opvakte ham fra de døde, skal du blive frelst. Rom 10,9 - Rom 10,10 "Thi enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses." Rom 10,13 Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.Thi Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, som tror på ham, dømmes ikke; den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns navn. Joh 3,16 - Joh 3,19 thi syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Rom 6,23 Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.Joh 1,12 Er du ikke en kristen, kan du blive frelst, hvis du følger denne vejledning : At finde troen / visheden i hjertet. Bekendelsen med munden. Dåben i vand og modtagelsen af Helligånden. 1. At finde troen / visheden i hjertet.   Sæt dig ned i en stol og brug lidt tid på at føle og mærke efter i dit hjerte, om du tror. Du skal lede efter en slags indre vished eller overbevisning eller en helt speciel fred, når du tænker og fokusere på Guds søn Jesus. Hav en spørgende attitude, som f.eks. tror jeg på dig Jesus. Hvis du ikke kan mærke noget, skal du ikke blive ked af det, men spørge højt med din egen mund, om at Jesus må åbenbare sig selv for dig og give dig troen / visheden på ham ved Helligånden. Tal højt og tydeligt ud i rummet, som om der var en anden person du talte til. Sig følgende højt med munden : Kære Jesus, jeg beder dig om at åbenbare dig for mig i mit indre hjerte. Vis mig at du er den sande levende Gud, som er død og opstået fra de døde for min skyld. Først når du er sikker på troen i dit hjerte kan du gå videre !   2. Bekendelsen med munden.   Med troen / visheden i dit hjerte, kan du nu bekende med din mund at Jesus er Gud søn og at du tror på ham og at du nu vil modtage ham / inviterer ham ind i dit liv som herre og følge ham resten af dit liv. Sig dette højt med din mund : Kære Jesus, jeg er nu kommet til tro på dig og jeg ønsker at modtage dig, som min frelser og herre. Jeg bekender at jeg er en synder og du er den eneste, som kan tilgive og rense mig. Jeg beder dig om at vaske mig ren i dit dyrebare blod og rense mig fra alt synd og skyld lige nu. Jeg takker dig for frelsen og fordi du døde på korset i stedet for mig. Jeg bekender at du nu er min frelser og herre og at jeg nu tilhører dig i al evighed. Jeg vil fra nu af leve efter din vilje og som du leder mig til med din Helligeånd. Tak for alt Jesus.   3. Dåben i vand og modtagelsen af Helligånden.   Når man er kommet til tro på Jesus Kristus som Guds søn er det vigtigt at blive døbt i vand. Dette er ikke blot en symbolsk handling, men det er også et løfte fra Gud til mennesket, om at vi skal modtage Helligånden, som en gave gennem denne handling. Det er derfor en meget vigtig og praktisk ting, at fortage selve dåbshandlingen. Det er ikke bare en symbolsk handling overfor mennesker, om at man nu er kommet til tro, men det er samtiddig en opfyldelse af Guds løfte og ord på, at Helligånden kommer og tager bolig i os og begynder sit virke i vores indre fra denne dag af. Da Peter talte til Jøderne i templet på Pinsedagen, kom de til tro og spurte Peter hvad de skulle gøre : Da de hørte dette, stak det dem i hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige apostle: "Brødre! hvad skal vi gøre?" Peter sagde til dem: "Omvend jer og lad jer døbe hver især i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Thi jer gælder forjættelsen, jer og jeres børn og alle dem, som er langt borte, så mange som Herren vor Gud vil kalde ApG 2,37 - ApG 2,39 I Johannes Evangeliet forklarer Jesus den Samaritanske kvinde, som han mødte ved Sykars brønd at hvis hun tog imod det vand som han (Jesus) havde ville der rende strømme af levende vand fra hendes indre og hun ville aldrig mere skulle tørste. Jesus svarede og sagde til hende: "Enhver, som drikker af dette vand, vil tørste igen, men den, som drikker af det vand, jeg giver ham, han skal til evig tid ikke tørste; men det vand, jeg giver ham, skal i ham blive et kildespring til evigt liv." Joh 4,13 - Joh 4,15 Det græske ord for dåb er i grundformen "bapto",(brugt tre gange i biblen) og den sammensatte form "embapto" (også brugt tre gange i biblen), hvoraf begge er udledt af udsagnordet "baptizo", som betyder at blive helt neddykket i vand og det er den rette dåbsform, som blev brugt i oldkirken i de første århundereder, indtil Konstantin den store indkaldte til den første økumeniske synode i Nikæa i år 325, hvor man også anerkendte barnedåben, side om side med den rigtige. Barnedåben er en lære der oprindelig kommer fra de kristne mystikere og fra den Gnostiske side af kristendommen. Der er iøvrigt intet bibelsk belæg for barnedåben, trods den store udbredelse og mange tilhængere blandt præster og teologer idag. Hvorfor man ser flere og flere frikirker, der vender tilbage til den oprindelige dåbsform og neddykningen i vand. Nogle flere skriftsteder :   Denne Jesus er ›stenen, som blev agtet for intet‹ af jer bygmestre, men som ›er blevet hovedhjørnesten‹. Og der er ikke frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses." ApG 4,11 - ApG 4,13 Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven; det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig. Ef 2,8 - Ef 2,9 Jesus svarer: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Joh 14,6 - Joh 14,7 Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til menneskene blev åbenbaret, frelste han os, ikke for de retfærdige gerningers skyld, vi havde gjort, men på grund af sin barmhjertighed, ved badet til genfødelse og fornyelse ved Helligånden. Tit 3,4 - Tit 3,5  Alle er I nemlig i Jesus Kristus Guds børn ved troen. Gal 3,26 Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Rom 5,1