This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Profetier Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Budskab fra de fem engle af Dr. Samuel Doctorian 20 Jun, 1998, Patmos, Grækenland BUDSKAB FRA DE FEM ENGLER SOM ER OVER DE FEM VERDENSDELE GIVET TIL DR. SAMUEL DOCTORIAN sommeren 1998 på øen Patmos Dr. Samuel Doctorian, en amerikaner, var i tiden mellem juni og september 1998 på øen Patmos for at søge Herren i bøn. Han ville vide hvad Herrens vilje var med hans liv fremover. Han var på dette tidspunkt gået træt i tjenesten for Herren og rejste derfor fra USA til Patmos for at bede over, hvad han skulle gøre fremover. Det følgende budskap delte dr. Samuel Doctorian med nogen kristne, som kom til Patmos sidst i august dette år. "Jeg var her på Patmos alene og boede i et hus, som lå ved enden av en gade, nær ved et kloster. Jeg var kommet her for at søge Herren i bøn. Jeg fandt et lille kapel - St. Nicolas Kapel - hvor der aldrig kom nogen. Jeg gik ind der og udøste mit hjerte for Herren. Jeg fandt også en sten på fjeldsiden hvor jeg med jævne mellemrum også gik hen og satte mig ned og bad. Jeg grundede på Guds ord og læste min bibel. I disse dager spiste jeg meget lidt. Jeg gik flere gange ud til den hulen, hvor apostelen Johannes boede, da han fik sin store åbenbaring som vi læser om i Åbenbaringsbogen. Den 20. juni klokken 3,50 om morgenen blev mit hotelrum pludselig helt oplyst. På denne tiden af døgnet har vi ikke lys her. I mit rom stod der fem engle, som havde et budskab at bringe mig fra Herren. DEN FØRSTE ENGEL sagde: "Jeg har et budskab til hele Asien." Da han sagde dette så jeg i et nu, Kina,, India, de asiatiske land, så som Vietnam, Laos - land som jeg aldrig har vært i. Jeg så Filipinerne, Japan, Singapore, Malaysia og Indonesien. Engelen viste mig også hele Papua Ny Guinea, Irian, Java og ned til Australia og  New Zealand. "Jeg er engelen over Asien," sagde han, og i sin hånd holdt han en meget stor trompet som han ville blæse i ud over hele Asien. . "Millioner skal komme til at høre Herrens mægtige stemme. Det skal komme katastrofer, hungersnød og mange vil dø av sult, Stærke vinder skal komme, som det aldrig har vært dets lige før på denne jord. En stor del skal rystes og ødelægges. Jordskælv vil komme over hele Asien, og store dele  vil komme under vand."   Jeg så dette den 20. juni, idag er det den 16. august. For nogle uger siden hørte jeg i nyhederne om landsbyer som var totalt udslettet, vasket ud i havet på Papua Ny Guinea. Tusinder af liv var i stor fare. Dette skete for bare nogle uger siden, og engelen fortalte mig, at det vil ske over hele Asien.  "Jorden vil blive skyllet væk af havet. Deler af Australien vil blive rystet. Australien vil blive delt, og en stor del vil komme under vand." Dette var skræmmende. Jeg undrede mig om jeg hørte rigtig, men engelen sagde : "Millioner vil dø i Kina og i India. Nationerne vil rejse sig mod hverandre, bror mod bror. Asiaterne vil bekæmpe hverandre. Atomvåben vil blive brugt til at dræbe millioner." To ganger hørte jeg ordene:  "KATASTROFE! KATASTROFE!" Så sagde engelen:    "Finansielle kriser vil komme over Asiaen. JEG vil ryste verden!" Jeg rystet over hele kroppen mens engelen talte. Da så han på mig og smilte og sagde:  "Den største åndelige opvågning vil komme, bånd og lænker skal blive brudt. Barrierer vil blive fjernet. Og over hele Asien, Kina og India, vil menneskene vende sig til Herren. I Australien vil der blive en enorm vækkelse," Jeg hørte engelen over Asien sige : ”Dette er den sidste indhøstning!" Da, som om Herren selv talte, sagde han: "Jeg skal forberede min menighed for Jesu genkomst."   Jeg blev lykkelig over disse gode nyheder efter dette dommens budskab. Hele tiden var de fem engle i mit værelse. Jeg kunne føle deres nærvær - det var overvældende. Så fik jeg se den anden engel som havde en segl i sin hånd, ligesom man bruger til høstarbejde. DEN ANNEN ENGEL Sagde : ”Høstens time er kommet til Israel og til landene som ligger hele vejen til Iran." Jeg så i et nu alle disse lande. ”Hele Tyrkiet og disse lande, som har fornægtet MIG og fornægtet MIT kærligheds- budskap skal hade hverandre og derfor dræbe hverandre" Jeg så engelen løfte seglen og sænke den ned over Mellemøstens lande. Røgen steg op over alt. Pludselig ødelæggelse - men de ødelagde hverandre, og jeg hørte disse ord: "Israel, å, Israel, den store dom er kommet" Engelen sagde : "De udvalgte, menigheden, - resten skal blive renset. Herrens Ånd skal forberede Guds børn." Jeg så ild stige op til himmelen, og engelen sagde : "Dette er den endelige dom. Min menighed skal blive renset, beskyttet og rede for den endelige dag. Mænd vil dø af tørst, vand skal blive sjældent over hele Midtøsten. Elver skal tørre ind, og mend, skal kæmpe for at få vand i disse lande" Engelen viste mig at De Forenede Nationer skal bryde sammen på grund af krisen i Mellemøsten. Der skal ikke længer være nogen FN. Engelen med seglen skal høste ind høsten. DEN TREDJE ENGEL vidste mig Europa fra den ene ende til den anden ende - fra Nord og hele vejen ned til Spanien og Portugal. I sin hånd havde han et måleinstrument. Jeg så ham flyve over Europa, og jeg hørte disse ord: "Jeg græmmer mig.  Uretfærdighed, urenhed, ugudelighed - over hele Europa. Deres synder er steget op til himmelen. Den Hellige Ånd er i dyp sorg." Jeg så Europas elver stige over og millioner af hus kom under vand. Millioner af mennesker druknede. Efter at have set dette, læste jeg i aviserne for nogen få uger siden, at i Tjekkoslovakiet havde det været den værste oversvømmelse nogen sinde. Jeg hørte også at i Kina var en stor elv gået over sine bredder og tusinder af liv var i fare. Mange havde mistet sine hjem på grund af oversvømmelserne. Jeg vidste ikke noget om dette før efter at jeg havde fået denne vision og hørt hvad englene fortalte mig. Pludselig hørte jeg jordskælv over hele Europa. "Land som ikke har haft jordskælv skal blive rystet," sagde Herrens engel. Og med et så jeg i min ånd Eiffeltårnet i Paris i Frankrig falde sammen. En stor del af Tyskland blev ødelagt. I den store by London, var der ødelæggelser overalt. Jeg så oversvømmelser i Skandinavien. Jeg så mod syd og så Spanien og Portugal gjennem gå hungersnød og store ødelæggelser. Jeg blev rystet over alle disse informationer, og jeg sagde: "Herre, hvad med dine børn ?"  Engelen svarede mig og sagde : "Jeg skal forberede dem. De skal se frem til Herrens komme. Mange vil råbe til mig i disse dager. Jeg skal frelse dem. Jeg skal udføre mægtige mirakler for dem og vise dem MIN kraft" Så midt i den store ødelæggelse, vil der være Guds nåde tilstede i disse lande. Jeg blev glad for at Gud har sin beskyttelse over sine børn. Nu går vi til Afrika. DEN FJERDE ENGEL fløj over Afrika, og jeg kunne se fra Cape Town i syd til Kairo i nord. Jeg så alle landene der, mere end halvtreds af dem. Engelen over Afrika havde et sværd i sin hånd - et meget skarpt sværd. Pludselig hørte jeg ham sige : "Uskyldigt blod har blevet udgydt. Splittelse mellem folk i generationer, som har vært langt borte fra Herren. De har dræbt hverandre i tusindvis. Jeg har selv mine trofaste børn i Afrika. Jeg skal velsigne dem i overflod, og jeg skal belønne alle trofaste på Afrikas kontinent. Jeg skal kontrollere solens brændende hede i nogle områder. Store elver skal tørke ind, og millioner vil dø af sult. Andre steder vil det komme oversvømmelser, fundamenter skal rystes. Mit sværd skal dømme de uretfærdige og de blodtørstige. Det skal komme så mange jordskælv, at elvene skal ændre deres retninger på kontinentet, og som en følge deraf vil landsbyer blive oversvømmet!" Jeg så store stykker falde ned fra himmelen over forskellige områder av Afrika. "Der skal blive jordskælv som det aldrig har vært siden jordens skabelse. Ingen skal  kunne – undslippe Herrens sværd!" Jeg så Nilen tørke ind. I den er Egyptens gud. Fiskene døde og stanken kom over hele Egypten. En stor del af midt Afrika vil blive dækket af vand, og millioner vil dø. "Herre", sagde jeg. "Dette er alt sammen dårlige nyheder. Al denne ødelæggelse. Er der ikke nogen gode nyheder ? Herren svarede : "Den endelige dagen er kommet. Dommens dag er her. Min kærlighed er blevet forkastet, og nu er enden kommet" Jeg rystede og skælvede over det hele. Jeg tænkte: jeg kan ikke bære dette. DEN FEMTE ENGEL fløj over Nord- og Syd-Amerika - hele vejen fra Nordpolen til Argentina. Fra øst-USA til Californien. I hans hånd så jeg en skål. Engelen sagde, at han ville lade dommen, som var i skålen flyde ud over disse land. Jeg hørte engelen si: "Der er ingen retfærdighed til mere, ingen retfærdighed, ingen  hellighed. Afgudsdyrkelse, materialisme,  drukkenskab, bundenhed i synd. Udgydelsen af uskyldig blod - millioner af babyer bliver dræbt før de er født. Familier er splittet. En generation som praktiserer hor og ægteskabsbrud. SODOMA OG GOMORRA! er her. NOAS DAGE ER HER. Falske prædikanter, falske profeter, de fornægter min kærlighed mange af dem har kopieret kristentroen, men fornægter den virkelige kraft som kommer fra MIG, HERREN." Da jeg hørte alt dette, bad jeg engelen: kan du ikke bare vente lidt længere ? Ikke hælde skålens indhold ud. Giv os en chance til omvendelse. Engelen svarede : "Mange ganger har Gud sparet dem og talt, men de ville ikke høre. Hans tålmodighed er slut, Vogt jer, timen er kommet! De har elsket penge og fornøjelser mere end de har elsket MIG."   Når engelen begyndte at tømme ud skålens indhold, som han holdt i sin hånd, så jeg store isbjerge smelte. Da det skete, så jeg oversvømmelser over hele Canada og Nord-Amerika - alle elver svømmet over deres bredder. Og som følge deraf, kom derødelæggelser overalt. Jeg hørte verdensmarkedet bryde sammen. Store jordskælv og New Yorks skyskrabere faldt sammen. Millioner af mennesker døde da. Jeg så skibe ude på de store have synke. Jeg hørte eksplotioner over hele Nord-Amerika. Jeg så engelen hælde ud af skålen over Mexico, og to have blev til et, - Atlanterhavet og Stillehavet. En stor del af det  nordlige  Brasilien  blev  dækket  af  vand. Amazonasfloden   blev  ændret til en  stor sø. Skovområder blev ødelagt og oversvømmet. Storbyer i Brasilien blev totalt ødelagt, jordskælv var der mangesteder. Mens engelen hældte af skålen, skete der store ødelæggelser i Chile og Argentina som det aldrig før er set i disse land. Hele verden rystet. Så hørte jeg engelen sige : ”Dette vil ske om meget kort tid." Jeg spurte så: "Kan du ikke udsætte det lidt? Ikke hælde alt udover vor klode." Pludselig så jeg englene hævet sig på sine vinger op mod himmelen, og de sagde : "Al ære og pris til Herren Gud, himmelen og jordens skaber. Nå er tiden kommet, og han vil herliggøre sin søn. Jorden skal brændes og ødelægges. Alt det gamle skal forgå. En ny himmel og en n jord skal komme. Gud skal ødelægge djævelens værk for altid Jeg skal vise MIN kraft - hvordan jeg vil beskytte MINE børn midt i al ødelæggelsen. Vær rede for denne dag, for Herren Gud er kommet" Mit rom var fyldt med lys på grund av englenes strålende lys. Da med et fløj de op til himmelen. Som jeg så op, så jeg englene flyve i fem retninger, Ud til de forskellige kontinenter. Jeg vidste at de allerede havde startet på deres opgaver. I mere end én time kunne jeg ikke røre mig. Jeg var lys vågen og skælvede over hele kroppen, fra tid til anden. Jeg sagde så: "Herre skal jeg så rejse fra Patmos?" Han svarede mig:  "Nej, JEG bragte dig hertil med hensigt." Jeg svarede : "Budskabet fra englene er jo ikke gode nyheder. Det er dom, straf og ødelæggelser og hærgelse. Hvad vil menneskene sige om mig? Jeg har altid vært en prædikant som har forkyndt om kærlighed, fred og gode nyheder." Engelen svarede : "Dette er vores budskab. Du er instrumentet. Hvilket privilegium at Gud har udvalgt sig dig til at bringe dette budskab til nationerne." Jeg svarede så: "Ske din vilje, Herre. Din er æren."