This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Er Gud real ? Hvordan kan jeg være sikker på at Gud er real ?  Vi ved at Gud er real fordi har vist sig til os på disse måder: i skabelsen, i Hans Ord, og i Hans Søn, Jesus Krist. Det mest basiske bevis af Guds eksistens er simpelthen hvad Han har lavet. “For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning” (Romerne 1:20). “Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk;” (Sl 19:1). Hvis jeg fandt et armbåndsur midt på en mark, ville jeg ikke regne med at det bare er ”dugget op” ud af det bare ingenting, eller at det altid har eksisteret. Baseret på urets design, ville jeg regne med at det har en designer. Men jeg ser langt større designs og præcision i verden omkring os. Vores mål af tid er ikke baseret på armbåndsure, men på Guds hånd arbejde—den regelmæssige rotation af jorden (og den radioaktive egenskaber af cesium-133 atom). Universet udviser et stort design, og det taler for en stor Designer. Hvis jeg fandt en kodede besked, ville jeg opsøge en kryptografiger, til at hjælpe mig med at bryde koden. Jeg ville regne med, at der er en intelligent sender til denne besked, en der har lavet denne kode. Hvor kompleks er den DNA “kode” som vi bære i hver celle i vores krop? Taler denne DNAs kompleksitet og formål ikke for en intelligent skriver af denne kode? Gud har ikke kun lavet et indviklet og fint tunet fysisk verden, Han har også indgydt en sans af evigt liv i et hvert menneskes hjerte (Præd 3:11). Menneskeligheden her et instinkt lært os, at der er mere til livet, en det der møder øjet, at der er en højere eksistens end denne jordiske rutine. Vores sans for evighed, manifestere sig selv i mindst to måders: lovenes tilblivelse og tilbedelse. Alle civilisationer igennem historien, har værdsat visse moralske love, som over- raskende nok, har meget ens fra kultur til kultur. For eksempel er idealet for kærlighed universalt værdsat, mens handlingen at lyve er universalt fordømt. Denne almindelige morale—denne globale forståelse for hvad der er rigtigt og forkert—peger på at Overlegent moralsk væsen, der gav os disse skrupler. På samme måde har mennesker over hele verden. Uanset kultur, altid haft lavet et system af tilbedelse. Objektet for tilbedelsen variere, men sansen af en “højere magt” er en unægtelig del af at være menneske. Vores tilbøjelighed til tilbedelse, hænger sammen med det fakta, at Gud skabte os “i sit billede” (1. Mos 1:27). Gud har også vist sig til os igennem Hans Ord, Bibelen. Gennem skrifter, er Guds eksistens behandlet som et selv – bevisende fakta (1. Mos 1:1; 2. Mos 3:14). Da Benjamin Franklin skrev sin selvbiograf , spildte han ikke tid på at bevise sin egen eksistens. Ligesådan bruger Gud ikke meget tid, på at bevise Hans eksistens i Hans bog. Den livs forandrede natur fra Bibelen, dens integritet, og miraklerne som tilhøre dens skrift, skulle være nok til at kikke tættere på den. Den tredje måde Gud viste sig Selv på, var gennem Hans Søn, Jesus Kristus (Joh 14:6-11). “I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. . . . Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os” (Joh 1:1, 14). I Jesus Krist “For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod” (Kol 2:9). I Jesu utrolige liv, holdt Han hele det Gamle Testamentes lov perfekt og opfyldte de profetier der omhandlede Messias (Matt 5:17). Han udførte utællelige handlinger af barmhjertighed og offentlige mirakler for at autorisere Hans besked og for at være vidne til Hans Guddommelighed (Joh 21:24-25). Så tre dage efter Hans korsfæstelse, genopstod Han fra de døde, et fakta der er vidnet af hundrede af øjenvidner (1. Kor 15:6). De historiske skrifter er rig på “beviser” om hvem Jesus er. Da Apostlen Paulus sagde, “Det er jo ikke sket i en afkrog.” (AgP 26:26). Vi indser at der altid vil være skeptikere, der har deres egne ideer omkring Gud, og vil læse debeviserne derefter. Og der vil være nogen, som intet antal af beviser, vil kunne overbevise dem (Sl 14:1). Det afhænger alt sammen af tro (Hebr 11:6). Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"