This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Er Jesus Gud ? Gjorde Jesus nogensinde sig selv til Gud ? Jesus er aldrig citeret i Bibelen til at sige de nøjagtige ord, “jeg er Gud.” Det betyder dog ikke, at han ikke proklamere at Han er Gud. Tag foreksempel Jesu ord i Joh 10:30, “Jeg og Faderen er ét.” Ved første øjekast, kan det godt være, at dette ikke ser ud til at være et krav på at være Gud. Men ser på Jødernes reaktion, på Hans udsagn, “Jøderne svarede ham: »Det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud” (Joh 10:33). Jøderne forstod Jesus udsagn som at være et krav, på at være Gud. I det følgende vers korrigerede Jesus ikke Jøderne ved at sige, “Står der ikke skrevet i jeres lov: Jeg har sagt: I er guder.” Det indikere at Jesus virkelig sagde at Han var Gud, “Jeg og Faderen er ét” (Joh 10:30). Joh 8:58 er et andet eksempel. Jesus deklarere. “Jesus sagde til dem: “Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født.” Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. “ (Joh 8:58-59). Hvorfor ville Jøderne stene Jesus, hvis Han ikke havde sagt noget de troede var blasfemi, som hovedsageligt et krav på at være Gud? Joh 1:1 siger at “Ordet var Gud.” Joh 1:14 siger at “Ordet blev kød.” Dette indikere klart at Jesus er Gud i kød og blod. AgP 20:28 fortæller os, "... være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod." Hvem købte kirken med Sit eget blod? Jesus Kristus. AgP 20:28 deklarere at Gud købte kirken med Sit eget blod. Derfor er Jesus Gud! Discipelen Thomas deklarerede også om Jesus, “Min Herre og min Gud” (Joh 20:28). Jesus rettede ham ikke. Tit 2:13 opmuntre os til t vente på vores gud og Frelser – Jesu Kristus komme (se også 2. Peter 1:1). i Hebr 1:8, deklarere Faderen om Jesus, "men til Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens scepter." I Johannes åbenbaringen, gav en engel apostle Johannes instrukser til kun at tilbede (Åb 19:10). Flere gange i Skrifterne modtager Jesus tilbedelse (Matt 2:11; 14:33; 28:9,17; Luk 24:52; Joh 9:38). Han afviser ikke folk fra at tilbede Ham. Hvis ikke Jesus var Gud, ville Han have sagt til folk, at de ikke skulle tilbede Ham, lige som en engel i Johannes åbenbaringen gjorde. Der er mange andre steder og passager i Skriften, der taler for Jesus guddommelighed. Den mest vigtige grund til at Jesus må være Gud, er at hvis Han ikke var Gud, ville Hans død ikke have været betaling nok til alt synd på jorden (1. Joh 2:2). Kun Gud kunne betale en sådanne grænseløs straf. Kun Gud kunne tage jordens synd på Sig (2. Kor 5:21), dø, og genopstå – bevisende Hans sejer over synd og død. Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"