This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Er evig sikkerhed Bibelsk ?  Når folk kommer til tro på Kristus som deres Frelser, bliver de bragt ind i en relation med Gud, som garantere deres evige sikkerhed. Jud 24 deklarere, "Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel." Guds magt kan holde os fra fald. Det er op til Ham, ikke to os, at præsentere os for Hans herlige tilstedeværelse. Vores evige sikkerhed er et resultat, af Gud der holder fast i os, ikke at vi opretholder vores egen frelse. Herren Jesus Kristus proklamerede, "og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd." (Joh 10:28-29b). både Jesus og Faderen har et godt håndtag i os. Hvem kan så adskille os fra det greb, som både Faderen og Sønnen har i os? Ef 4:30 fortæller os, at troende er "den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag." Hvis troende ikke havde evig sikkerhed, kunne beseglelsen ikke være indtil forløsningens dag, men kun til syndes dag, frafald, eller mistro. Joh 3:15-16 fortæller os, at enhver der tror på Jesus Kristus, vil have "evigt liv." Hvis en person var blevet lovet evigt liv, men så får det frataget, var det aldrig "evigt" til at begynde med. Hvis evig sikkerhed ikke er sandt, ville løftet om det evige liv i Bibelen være en fejl. Det mest magtfulde argument for evigt liv, er i Romerne 8:38-39, "For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre." Vores evige sikkerhed er baseret på Guds kærlighed, til dem som Han har forløst. Vores evige sikkerhed er købt af Kristus, lovet af Faderen, og beseglet af Helligånden. Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"