This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvad er Guds attributter ? Hvordan er Gud ? De gode nyheder, som vi forsøger at svare på dette spørgsmål, er at der er så mange ting vi kan finde ud af om Gud! Dem er undersøger forklaringen, vil nok finde det hjælp- somt at læse igennem det hele først; derefter at gå tilbage for at slå de udvalgte skrift- steder op for videre opklaring. Biblens referencer er helt nødvendige, for uden bibelens autoritet, ville denne samling af ord ikke var meget bedre end menneskets mening; hvilket alene ofte er en inkorrekt forståelse af Gud (Job 42:7). At sige, at det er vigtigt for os at forsøge at forstå hvordan Gud er, er en stor underdrivelse! Fejlen ved at gøre sådan vil højest sandsynlig få os til at, jage efter, og tilbede falske guder imod Hans vilje (2. Mos 20:3-5). Kun hvad Gud har valgt at afsløre af Hamselv kan man kende til. En af Guds attributter eller kvaliteter er "lys", hvilket betyder at Han er selv afslørende omkring informationer om Hamselv (Es 60:19, Jak 1:17). Realteten om at Gud her afsløret viden om Hamselv skal ikke blive forsømt, for at ingen af os skal komme til kort ved indgangen til Hans sidste (Hebr 4:1). kreation, Bibelen og det kød givede Ord (Jesus Kristus) vil hjælpe os til at vide hvordan Gud er. Lad os starte med at forstå, at Gud er vores skaber, og at vi er en del af hans kreation (1. Mos 1:1 Sl 24:1). Gud sagde at mennesket er skabt i Hans billede. Mennesket var over resten at kreationen, og var blevet givet magt over det (1. Mos 1:26-28).Skaber- værket er blevet ødelagt på grund af 'faldet' men det giver stadig et glimt at Hans værk (1. Mos 3:17-18; Romerne 1:19-20). Ved at overveje skabelsen overlegenhed, kom- pleksitet, skønhed or orden kan vi have en duft af hvor vidunderlig Gud er. At læse nogle af Guds navne, kan være til hjælp i vores søgen på hvordan Gud er. De er som følger: Elohim – Den stærke, guddommelig (1. Mos 1:1) Adonai - Herre, indikere en Mester til tjener relation (2. Mos 4:10,13) El Elyon - Højeste, den stærkeste (1. Mos 14:20) El Roi – Den stærke der ser (1. Mos16:13) El Shaddai – Almægtige Gud (1. Mos 17:1) El Olam – Evige Gud (Es40:28) Yahweh - HERRE "Jeg er", betydende den evige selv eksisterende Gud (2. Mos 3:13,14). Vi vil nu fortsætte med at undersøge flere af Guds attributter; Gud er evig, hvilket betyder, at Han ikke havde en begyndelse og Hans eksistens vil aldrig høre op. Han er udødelige, guddommelig (5. Mos 33:27; Sl 90:2; 1 Tim 1:17). Gud er uforanderlige, hvilket betyder at Han aldrig ændre Sig; dette betyder at Gud er absolut tiltros værdig, og at man kan stole på Ham (Mal 3:6; 4. Mos 23:19; Sl 102:26,27). Gud er uforlignelig, hvilket betyder, at der er ingen som Ham, i værk eller eksistens; Han er uforlignelig og perfekt (2. Sam 7:22; Sl 86:8; Es 40:25; Matt 5:48). Gud er uransagelig, hvilket betyder at Han er uudgrundelig, uransagelig, forbi det at helt forstå Ham (Es 40:28; Sl 145:3; Romans 11:33,34). Gud er retfærdig, hvilket betyder at Han respektere en person, i den forståelse, at Han ikke favorisere (5. Mos 32:4; Sl 18:30). Gud er almægtig, hvilket betyder at han er alt mægtig; Han kan gøre lige hvad det passer Ham, men Hans handlinger vil altid følge resten af Hans karakter (Åb 19:6; Jer 32:17,27). Gud er allestedsnærværende, hvilket betyder, at Han er altid tilstede, alle steder; dette betyder ikke at Gud er alle ting (Sl 139:7-13; Jer 23:23). Gud er alvidende, hvilket betyder at Han kender fortiden, nutiden, og fremtiden, endda hvad vi tænker på et hvilket som helst tidspunkt; siden Han ved alting, vil hans døm altid blive administreret retfærdigt (Sl 139:1-5; Ordsp 5:21). Gud er en, hvilket betyder at der ikke er andre, men også at Han alene kan møde vores hjertes dybeste ønsker, og Han alene er værdig vores tilbedelse og hengivelse (5. Mos 6:4). Gud er retfærdig, hvilket betyder, at Gud ikke kan og ikke vil se hen over ting der er forkerte; det er på grund af Hans retfærdighed og sandhed at vi kan få vores synd tilgivet, Jesus måtte opleve Guds dom, da vores synder blev placeret på Ham (2. Mos 9:27; Matt 27:45-46; Romerne 3:21-26). Gud er suveræn, hvilket betyder at han er højest; af alle Hans kreationer samlet, uanset viden eller ikke viden, kan overgå hans formål (Sl 93:1; 95:3; Jer 23:20). Gud er ånd, hvilket betyder haner usynlig (Joh 1:18; 4:24). Gud er en treenighed, hvilket betyder at Han er tre i en, og samme substands, lige i magt og herlighed. Læg mærke til at skriftens første passage, citeres det 'navn' i ental, selv om at der refereres til tre forskellige Personer- “faderen, Sønnen og Helligånden” (Matt 28:19; Mark 1:9-11). Gud er sand, hvilket betyder, at Han er enig med alt hvad Han er, Han vil forblive ukorrupt og kan ikke lyve (Sl 117:2; 1. Sam 15:29). Gud er hellig, hvilket betyder at Han er separeret fra alt morals besmittelse og er fjendtlig over for det. Gud ser alt ondskab og det gør Ham sur; ild er normalt omtalt i skriftsted sammen med hellighed. Der bliver refereret til Gud som brændende af ild (Es 6:3; Hab 1:13; 2. Mos 3:2,4,5; Hebr 12:29). Gud er nådig – dette inkludere Hans godhed, venlighed, barmhjertighed, og kærlighed – som er ord der giver afskærmer Hans godhed. Hvis ikke det var for Guds nåde, ville det virke som om at resten af Hans attributter ville ekskludere os fra Ham. Heldigvis er dette ikke tilfældet, for Han ønsker at kende os alle hver og en personligt (2. Mos 34:6; Sl 31:19; 1. Peter 1:3; Joh 3:16; Joh 17:3). Dette er kun et beskedent forsøg på at svar på et Guds størrelse spørgsmål. Vær endelig opmuntret til at blive ved med at søge efter Ham (Jer 29:13).” Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"