This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvor var Jesus i de tre dage fra Hans død til genopstandelsen ? 1. Peter 3:18-19 stadfæster, "For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem." Frasen, "i Ånden," i vers 18 er nøjagtig den samme konstruktion, som frasen, "i kødet." Så det ser bedst ud, at relatere ordet "ånd" til det samme område som ordet "kød." Kødet og ånden, er Kristus kød og ånd. ordene " gjort levende i Ånden," peger på det fakta, at Kristus synd bærelse og død, bragte en adskillelses af Hans menneskelige ånd fra Faderen (Matt 27:46). Kontrasten er imellem kødet og ånden, som i Matt 27:41 og Romerne 1:3-4, og ikke imellem Kristus kø, og Helligånden. Da Kristus soning for synd var fuldendt, genoptog Hans ånd det venskab, som var blevet brudt. 1. Peter 3:18-22 beskriver et nødvendigt link imellem Kristus lidelser (vers 18) og Hans herliggørelse (vers 22). Det er kun Peter der giver specifikke informationer, om hvad der skete imellem disse to hændelser. ordet "prædikede" i vers 19 er ikke det ord der normalt bliver brugt i det Nye Testamente, til at beskrive forkyndelsen af evangeliet. Det betyder bogstavelig talt at budbringe en besked. Jesus led og døde på Korset, Hans krop blev slået ihjel, og Hans ånd døde da Han blev gjort til synd. Men Hans ånd, blev genoplivet, og Han overgav den til Faderen. Ifølge Peter, gav Jesus på et tidspunkt imellem Hans død og genopstandelsen en speciel proklamation til "de ånder, der var i fængsel." Til at begynde med, refererede Peter til folk som "sjæles" og ikke "ånder" (3:20). I det Nye Testamente, er ordet "ånder" brugt til at beskrive engle og dæmoner, ikke mennesker; og vers 22 ser ud til at støtte denne mening. Derudover, er der intet sted i Bibelen sag noget om at Jesus besøgte helvede. AgP 2:31 siger at Han tog til "dødsriget ” , men "dødsriget " er ikke helvede. Ordet " dødsriget " referere til de dødes rige , et midlertidig sted, hvor de venter på genopstandelsen. Åb 20:11-15 der bliver givet en klar forskel på de to. Helvede er et permanent og det sidste sted af dom for de tabte. Dødsriget er et midlertidigt sted. Vores Herre overgav Sin ånd til Faderen, døde, og på et tidspunkt imellem døden og genopstandelsen, besøgte Han riget af død hvor Han afleverede en besked til ånder (sikkert de faldne engle, se Dom 6) som er nogen der er relateret til perioden før over- svømmelsen i Noas tid. Vers 20 gør det klart. Peter fortalte os ikke, hvad Han proklamerede til disse fangede ånder, men det kunne ikke have været en besked om løskøbelse, da engle ikke kan blive frelst (Hebr 2:16). Det har sikkert været en deklaration af sejer over Satan og hans hærskare (1. Peter 3:22; Kol 2:15). Ef 4:8-10 ser også ud til at indikere, at Krist to til “paradis” (Luk 16:20; 23:43) og tog alle dem til himlen som havde troet på Ham før Sin død. Denne passage giver ikke en stor del detaljer, om hvad der skete, men de fleste Bibel videnskabsmænd, er enige om, at det er det der er ment, med “du har ført fanger med.” Så, alt det for at sige, at Bibelen ikke er helt klar, på hvad nøjagtigt Kristus lavede de tre dage, mellem Hans død og genopstandelse. Det ser dog ud til, at Han prædikede sejer over de faldne engle og/eller ikke troende. Hvad vi kan vide med sikkerhed, er at Jesus ikke gav folk en anden chance for frelse. Bibelen fortæller os, at vi vil blive dømt efter døden (Hebr 9:27), ikke en anden chance. Der er ikke noget definitivt klar svar på, hvad Jesus lavede mellem Hans død og genopstandelse. Måske er det et af de mysterier, som vi vil forstå, når vi få vores herlighed. Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"