This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvad er det Kristne synspunkt om selvmord ? Hvad siger Bibelen om selvmord ?  Ifølge Bibelen, er det ikke om en person begår selvmord eller ej, der bestemmer, hvorvidt han eller hun får indgang til Himlen. Hvis en ikke frelst person begår selvmord, har han eller hun ikke gjort andet end at ”fremskynde” deres rejse til ildsøen. Den person der har begået selvmord til ultimativt komme i Helvede for at afvise frelsen gennem Kristus, ikke fordi de begik selvmord. Bibelen nævner fire specifikke personer, der begik selvmord: Saul (1. Sam 31:4), Akitofel (2. Sam 17:23), Zimri (1. Kong 16:18), og Judas (Matt 27:5). De var alle ugudelig, onde, syndfulde mænd. Bibelen ser selvmord i på ligefod med mord – det er hvad det er – selv-mord. Gud er den Eneste til at bestemme hvornår og hvor en person skal dø. At tage den magt i dine egne hænder, er ifølge Bibelen, blasfemi for Gud. Hvad siger Bibelen om en Kristen der begår selvmord? Jeg tror ikke på, at en Kristen der begår selvmord vil miste sin frelse og komme i helvede. Biblen underviser at fra det øjeblik en person bliver en sand troende på Kristus, er han eller hun sikret for evigt (Joh 3:16). Ifølge Bibelen, kan Kristne uden tvivl vide, at de besidder evigt liv, uanset hvad der sker. “Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv.” (1 Joh 5:13). Intet kan adskille en Kristen fra Guds kærlighed! “For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.” (Romerne 8:38-39). Hvis ingen “skabt ting” kan adskille en Kristen fra Guds kærlighed, og selv en Kristen der begår selvmord er en ”skabt ting,” så kan selv ikke et selvmord skille en fra Guds kærlighed. Jesus døde for alle vores synder...og hvis en Kristen i en tid af åndelig angreb og svaghed, begår selvmord – vil det være en synd som Jesus døde for. Dette er ikke for at sige, at selvmord ikke er en alvorlig synd imod Gud. Ifølge Bibelen er selvmord mord, så det er altid forkert. Jeg ville have seriøse tvivler, om den ægthed af tro, som enhver Kristen hævder at have, og dog begår selvmord. Der er ingen omstændigheder der kan retfærdigøre nogen, specielt ikke en Kristen, der tager hans eller hende eget liv. Kristne er kaldet, til at leve deres liv for Gud – beslutningen om hvornår en skal dø er Guds, og Guds alene. Måske er en god måde at forklare et selvmord til en Kristen, Esters bog. I Persien, havde de en lov, om at enhver der kom for Kongen uindbudt, kunne blive slået ihjel, med mindre at kongen pegede på personen med hans scepter – indikerene nåde. Selvmord vil være som at tvinge dig selv ind for at se kongen, i stedet for at vente på Ham til at indkalde dig. Han vil pege på dig med sit scepter, og giver dig evigt liv, men det betyder ikke at Han er tilfreds med dig. Selvom at det ikke omhandler selvmord, er Bibelens vers 1. Kor 3:15 sikkert, en god beskrivelse af, hvad der sker, med en Kristen der begår selvmord: “men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild.” Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"