This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Er Kristus guddommelighed Bibelsk ?  Som tilføjelse til Jesu specifikke krav om Hamselv, vedkendte Hans disciple også Kristus guddommelighed. De påstod at Jesus havde ret til at tilgive synd – noget som kun Gud kan gøre, da det er Gud der er blevet krænket af synd (AgP 5:31; Kol 3:13; cf. Sl 130:4; Jer 31:34).i tæt forbindelse med den sidste påstand, er Jesus også sagt at være den ene, ”der skal dømme levende og døde” (2. Tim 4:1). Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« (Joh 20:28). Paulus kaldte Jesus “store Gud og frelser” (Tit 2:13), og pointere det vigtige, til Hans inkarnation Jesus, eksisterede i ”form af Gud” (Fil 2:5–8). Forfatteren til Hebræerbrevet, siger om Jesus, “Din trone, Gud, står til evig tid,” (Hebr1:8). Johannes stadfæster at, “I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” (Joh 1:1). Eksempler af skrifter der underviser om Kristus guddommelighed kan blive fordoblet (se Åb 1:17; 2:8; 22:13; 1. Kor 10:4; 1. Peter 2:6–8; cf. Sl 18:2; 95:1; 1. Peter 5:4; Hebr 13:20), men bare en af disse er nok til at vise, at Kristus var set som guddommelig af Hans efterfølgere. Jesus får også titler der er unikke som Jahave (Guds formelle navn) i det Gamle Testamente. Det Gamle Testamentes titel “forløseren” (Sl 130:7; Hos 13:14) er brugt om Jesus i det Nye Testamente (Tit 2:13; Åb 5:9). Jesus bliver kaldet Immanuel ("Gud med os " i Matt 1). I Zak 12:10, er det Jahave der siger, “og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret.” Men det Nye Testamenter tilføjer det til Jesu korsfæstelse (Joh 19:37; Åb 1:7). Hvor det er Jahave der er gennem- boret og set hen til, ”og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham.” Paulus interpretér Es 45:22–23 som værne hentydet til Jesus i Fil 2:10–11. Videre, er Jesu navn brugt ved siden af Jahaves i bøn “og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.” (Gal 1:3; Ef 1:2). Dette ville være blasfemi, hvis ikke Kristus var guddommelig. Jesu navn, ses med Jahaves i Jesus bud om dåb “i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” (Matt 28:19; se også 2. Kor 13:14. I Johannes Åbenbaringen, siger Johannes at enhver skabning priste Kristus (Lammet) – derfor er Jesus ikke en del af (5:13). Handlinger der kun kan fulddøres af Gud, er krediteret til Jesus. Jesus opvakte ikke kun de døde (Joh 5:21; 11:38–44), og tilgav synder (AgP 5:31; 13:38), Han skabte og opretholder universet (Joh 1:2; Kol 1:16-17)! Dette punkt gør det endnu mere stærkt, når man tænker på at Jahave sagde, at Han var alene under skabelsen (Es 44:24). Endvidere, besidder Kristus attributter, som kun guddommelige kan have: evighed (Joh 8:58), alle steds nærværelse (Matt 18:20, 28:20), alt vidende (Matt 16:21), almægtig (Joh 11:38-44). Det er en ting at gøre krav på at være Gud, eller at snyde en til at tro på at det er sandt, og noget helt andet at bevise helt, at der er sådan. Kristus tilbød som bevis på Sit krav til at være guddommelig, mange mirakler og endda genopvækkelse af de døde. Bare nogle få af Jesu mirakler inklusiv det at forvandle vand til vin (Joh 2:7), gå på vandet (Matt 14:25), at mange doble fysiske ting (Joh 6:11), helbrede de blinde (Joh 9:7), de lamme (Mark 2:3), og de syge (Matt 9:35; Mark 1:40–42), og endda genoplive de døde (Joh 11:43–44; Luk 7:11–15; Mark 5:35). Og mere endnu, Kristus Selv genopstod fra de døde. Langt fra de så kaldte døende og genopstandne guder fra Nordisk mytologi, intet som genopstandelse, er der gjort seriøs krav på af andre religioner – og ingen anden påstand har så meget ekstra skriftlig bekræftelse. Ifølge Dr. Gary Habermas, er der mindst tolv historiske fakta, som end ikke, ikke-Kristne kritiske videnskabsmænd vil indrømme: 1.  Jesus døde ved korsfæstelse. 2.  Han blev begravet. 3.  Hans død, var skyld i at disciplene forsvandt og mistede håbet. 4.  Jesu grav blev fundet (eller påstået at den blev fundet) tom nogle få dage efter. 5.  Disciplene tror på at de oplevede tilsynekomsten af den genopstandne Jesus. 6.  Her efter blev disciplene forvandlet fra tvivlende til frimodige troende. 7.  Denne besked var centeret af prædikener i den tidlige Kirke. 8.  Denne besked blev prædiket i Jerusalem. 9.  som resultat af denne prædiken, blev kirken født og den voksede. 10.  genopstandelsens dag, søndag, erstattede Sabbatten (Lørdag) som den            primære dag for tilbedelse. 11.  Jakob, en skeptiker, blev omvendt, da han også troede på at han så den            genopstandne Jesus. 12.  Paulus, en af Kristendommens fjender, blev omvendt, ved en oplevelse,             som han tror var en tilsynekomst af den genopstandne Jesus. Selv hvis nogen ville gøre modstand imod denne liste, er der kun behov for nogle få til at bevise genopstandelsen og etablere evangeliet: Jesu død, begravelse, genopstandelse, og tilsynekomst (1. Kor 15:1-5). Selvom der måske er nogle teorier, der forklare en eller to af de ovennævnte fakta, er det kun genopstandelsen der forklare og gør rede for dem alle. Kritikere indrømmer, at disciplene påstår, at de så den opstandene Jesus. hverken løgne eller hallucinationer kan forandre mennesker på den måde, som genopstandelsen gjorde. Først. Hvad havde de at vinde? Kristendomen var ikke populær og det gave dem bestemt ingen penge. Derefter, løgnere er ikke gode martyre. Der er ingen bedre forklaring på disciplenes frivillige valg, til at dø på ubehagelige måder for deres tro, end genopstandelsen. Ja, mange mennesker er døde på grund af løgne som de troede på, men ingen vil dø for noget de ved ikke er sandt. Som konklusion: Kristus gjorde krav på at Han er Jahave, Han var guddommelig (ikke bare en ”gud” – men den sande Gud), Hans efterfølgere (Jøder der havde været forfærdet af afgudsdyrkelse) troede Ham, og refererede til Ham som sådan. Kristus beviste sit krav på at være guddommelig, gennem mirakler inklusiv den verdens forandrede genopstandelse. Ingen anden hypoteser kan forklare disse fakta. Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"