This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Profetier Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Min Drøm om Bortrykkelsen af Pastor Jibuike 6 Aug. 1994, Burkina Faso, Afrika Min Drøm om Bortrykkelsen 6 aug. 1994             Af Pastor Jibuike, ved Guds Sande Kirke, Lagos, Nigeria Dette stykket er hentet fra ”The End Time Magazin”. Pastor Jibuike skriver : Jeg sender en kopi af et brev jeg netop fik tilsendt fra et andet land i Afrika, Burkina Faso. Det er et gribende referat fra en søsters drøm om ”bortrykkelsen”. Jeg er ikke i tvivl om at tiden er meget, meget tæt på Herrens genkomst. Jeg er sikker på at dette vil være i tråd med det du allerede ved. Bortrykkelsen vil visselig ske  Pris Herren for hans underfulde værk, for hans uendelige kærlighed og hans trofasthed mod os fra den dagen vi blev frelst og til nu. Jeg giver tak til Gud, specielt for den mulighed han har givet mig til at vidne om det jeg så natten til lørdag 6. august 1994. Fredag gik min mand og jeg i sengs ved 12,30 tiden efter at have tilbedt Herren. Jeg sov umiddelbart. Dette er den drøm jeg havde. Bortrykkelsen - Vi løber et løb. I drømmen løb jeg på Bassawarga Aveny i Ouagadougou, Burkina  Faso. Løbet virket som et mesterskab, for der var to af os som løb. Under løbet så min medløber nogle venner. Det gjorde at han forlod løbet. Jeg fik for mig at prise vor himmelske far. Efter at have prist ham en stund, begyndte jeg at bekende mine synder gennem Jesu Kristi blod. Overbevisning om mine synder. Mens jeg løb, bad jeg Herren om virkelig at have nåde med mig. Jeg har aldrig i mit liv følt mig så skyldig som akkurat nu. Grunden var at i denne drøm indså jeg min elendighed og hvor syndig jeg var. Jeg var skyldig i mange fæle synder, og jeg følte mig fortabt. Jeg trængte en fuldstændig tilgivelse fra Gud. Jeg påkaldte Jesu blod som aldrig før. Jeg angrede bittert på mine synder og bad Gud om tilgivelse af hele mit hjerte. Jeg græd og fortalte Jesus hvor taknemmelig jeg var for at han døde på korset for mig, - jeg - et afskyeligt væsen. Umiddelbart følte jeg mig trøstet. Jeg vidste med sikkerhed at han havde lidt for mig. Jeg så Jesus på korset. Blod rendte fra hans hænder, hans fødder og hans side. Jeg blev dybt rystet af denne vision. Men jeg blev trøstet, for jeg vidste, at det var for mine synder han led. Mit hjerte ble fyldt af fred og glæde. Jeg vidste jo at Jesus Kristus havde betalt for mine synder. Løbet fortsatte, og jeg fortsatte at prise ham. Jeg var begejstret Guds vrede bliver tømt udover verden.   Pludselig hørte jeg lyden af en sirene og lyden af en voldsom vind. Hele jorden svarede som et ekko med de samme grusomme lyde. Styrken i lydene fik hele jorden til at skælve. Mænd, kvinder og børn løb i alle retninger. Nogen faldt ned i store huller i bakken. Biler væltede, chauffører gik i panik. Træerne væltede, huse faldt sammen, bare nogle få blev stående. Det var en ubeskrivelig katastrofe. Jeg så mennesker komme ud af de åbne huller i bakken, så det tilslut var alt for mange mennesker på jorden. Jeg var bange. Noget inde i mig inspirerede mig til fortsat at prise Herren. Jeg gjorde det. Jeg prøvede at finde ud af hvor denne grusomme lyd kom fra, denne lyden som skabte sådan forvirring. Regnbuen i himmelen. Da så jeg en cirkel i himmelen, med farver som en regnbue, og dens lys lyste op hele verden. Det var ikke en normal regnbue, sådan som vi altid ser. Den blå farven var fantastisk og den røde så dyb. Den gule var guldfarvet, en farve jeg aldrig før havde set. Hele regnbuen var en stor sky på himmelen. Taget op til himmelen. Jeg blev trukket op til himmelen. Jeg følte mig selv blive løftet op. Det var ikke jeg selv som gjorde at jeg ble løftet. Det var en anden kraft end min egen. Jeg havde ingen kontrol over mig selv. Alt jeg kunne gøre var at lade mig blive løftet. Da jeg passerede over ruinerne af Beceao-bygningen, forstod jeg at jeg var på vej mod skyen i himmelen.   Jeg begyndte at tænke på min familie og mine venner. Jeg ønsket at vide hvor de var. Så snart jeg havde tænkt på det. kom svaret: Alle er overladt til sin tro. Du kan ikke gøre noget for dem nu." En tung sorg kom over mig, for jeg indså at jeg ikke mere ville få dem at se, og det var vældig hårdt for mig.   Det værste var at se dem som ikke kunne blive taget op til himmelen. De prøvede, men faldt ned igen efter at have blevet løftet et stykke. De blev trukket ned af en stærk kraft, mens andre blev løftet op mod himmelen. Jeg genkendte nogle pastorer som ikke blev løftet op, og en stemme råbte højt: "Påkald Jesu blod over disse brødre." Så snart det blev gjort, begyndte disse brødre at blive løftet op. De kom op sammen med os. Jeg så en evangelist som bar på hans bibel. Stemmen råbte til ham at han måtte lade den være på jorden, for Guds ord var etableret i himmelen. Jeg forstod at bortrykkelsen var i gang. Jeg løftede blikket og så mange børn komme før os. Jeg genkendte nogen søskende fra andre menigheder. Jeg hørte "halleluja" blive råbt, og følte mig trøstet. De som blev løftet op havde et mærke i panden. Esek. 9,4. Åp. 22,4. Mens jeg undret mig over det røde og det blå i cirkelen i himmelen, kom forklaringen: "Jesu blod og Jesu sejr." Dette blev vi tiltrukket af. Opstigningen fortsatte ved Jesus nåde. Jeg blev trøstet ved at vi sang "Halleluja." Forandret til at kunne se ind i hans herliggjorte ansigt. Jo højere vi kom, jo mere skinnede vi. Det var et stort antal børn, et antal kvinder og et mindre antal mænd. Jo nærmere vi kom cirkelen, jo mere skinnede vi. Da vi var højt oppe i himmelen, skinnede hver eneste af os som stjerner. Jeg kan ikke bedømme hvor langt tid opstigningen tog, men det virket som det gik ganske hurtigt. Vi kom ind i cirkelen med dens utallige farver, og vi så et guddommelig væsen. Han stod på en skinnende sky midt i cirkelen. Han var fyldt med mere lys end os. Han fyldte himmelen med sit lys. Hans Hår var gyldent og smukt. Hans øjne var som ild. Åp. 1,4. Hans armer og ben var nagle-mærket, hans udryk var meget højtideligt og alvorligt. Da hørte jeg en stemme sige med autoritet: "Vend tilbage til jorden og advar den! Guds folk sover. Det er tid for dem at vågne. Kampen er nær, Jesus kommer snart - i den time du ikke venter den! Alle burde omvende sig. Bed! Bed! Vandre i trofasthed! Betingelserne for bortrykkelsen. På disse betingelser bliver du løftet op: 1.  Troen på at Jesus er Guds søn, Herre og eneste frelser. 2.  At elske din næste som dig selv. 3.  Leve et rent liv. Begå ingen ukyske handlinger. 4. Vandre i sejr. Omvend jer, alle jer på jorden. Det er ingen tid tilbage. Jesus kommer meget snart.' Vi var syv stykker som fik dette budskabet den nat. Jeg kender nogen af dem, men ikke alle. Jeg er sikker på at de andre vidner vil bekræfte det jeg oplevede.                                                    Tre kategorier af Guds tjenere som ikke bliver taget med i bortrykkelsen. Vi blev givet definitionen af de tre kategorier af Guds tjenere som ikke kommer med: 1. Dem som elsker penge. 2. Dem som klager. 3. Dem som snakker for meget.   Dette er det budskab vi fik til dem: "Mine tjenere som ikke kan løftes op er de jeg har valgt og sendt, men de gjorde ikke det jeg har befalede dem. De elskede ikke mit ord. De forkynder ikke vejen sådan som jeg ville. De har forandret mit ord. De nægter at fortælle mit folk sandheden. De selv er ikke lydige mod mit ord, og de vil at mit folk skal ignorere sandheden. De taler som de havde den sande tolkning af mit ord. De taler som de ejer sandheden. De opfører sig som om de er autoriteten i mit ord. Jeg er den eneste som har hele sandheden.   Mine tjenere forkaster og fornærmer mine børn. De fører mit folk vild. Mit ord er den endelige autoritet. Alle forbilleder er at finde i mit ord. I mit ord kan de finne svar på alle deres problemer. De lyver, anklager, bagtaler og tager modet fra mit folk. De gir mit folk sorg og forårsager at de vandrer langt bort fra mig. De må stoppe med det! De beder ikke for mit folk. Mit folk skulle også bede.   For jeg har formet min flok. Jeg har betroet dem til dig. Jeg beder dig om ikke at sprede dem. Mine børn trænger min kærlighed før jeg kommer og henter dem. Du vender dem mod mig og mit ord. Du taler sådan at folk vil lytte til dig. Jeg  blev bedt om at insistere på ENHED og KÆRLIGHED blandt Guds tjenere, og blev fortalt at jeg skulle sige til dem at de måtte bede for folket. Min rejse tilbage til jorden og EN VERDENS-REGERING. Min tilbagevendelse til jorden gik hurtigt. Jeg blev sat ned i god behold der hvor jeg var blev taget op. Jeg hørte to radioer. Den ene sagde: ”Dette er RFI International Fransk Radio). Oprykkelsen som vi har været vidne til er en utrolig hændelse. Denne hændelse har foregået over hele jorden samtidig.  Hvide, sorte og kinesere har forsvundet sammen. Mange familier ser efter deres kære som har vært savnet i flere dage. Hændelsen kaldes "oprykkelsen". Nogen gav mig en avis. Jeg kunne læse nyheden om bortrykkelsen på fransk. I hjørnet på forsiden kunne jeg læse datoen med store bogstaver. Jeg kendte til datoen det blev publiceret. Men efter det har jeg ikke kunnet huske hverken datoen eller timen. Den anden radio jeg hørte var ”The Voice of Amerika”, (Amerikas stemme). Den annoncerede de samme nyheder på engelsk. Jeg spurgte nogen: "Hvordan gik det til at radioen i Amerika rapporterede de samme nyheder som den franske?" Jeg blev fortalt at verden var forenet, og at der kun var én præsident i hele verden, og at nyhederne kom fra Amerika. Hvis jeg havde nogen klager, kunne jeg skrive til den afrikanske kongres, som ville videresende mine problemer til Verdens-præsidenten. eg svarede at jeg stod i ledelsen for at fortælle verden at det som netop havde sket, var en advarsel. Alle skulle forberede sig på denne hændelse. Så fortalte jeg om betingelserne for å være med i bortrykkelsen. Salvelsen og herligheden som var over mit liv. Alle lagde mærke til at jeg så anderledes ud end dem. Jeg skinnede som lyset. Vi blev fortalt at vi skulle beholde lyset så længe vi vandrede i sandhed, ærlighed og trofasthed. Plagerne til dem som blev tilbage. Mange folk bønfaldt mig om at bede for dem så de også kunne komme med i bortrykkelsen. Jeg forklarede dem at det ikke var meningen at jeg skulle bede dem med i bortrykkelsen, men  at jeg skulle fortælle dem om betingelserne for hvordan de kunne blive rene. Det blev da vanskelig for mig at beholde dem som hørte på. Alle råbte og ville med til himmelen. Det de så i løbet af bortrykkelsen var grusomt. Folk blev fyldt af angst. Mange mennesker blev tvunget ind i et liv som slaver. Det var virkelig slaveri.  Der var smerte overalt. Folk var ulykkelige og miserable. Folk blev straffet for utroskab. Kroppene deres var fulde af sår, med levende dyr kravlende i sårende. Åp.  16,2. Overalt skreg folk af smerte. Mængder blev tortureret De råbte ud: "Skær min tunge af. Tag mine øjne ud. Skær mine hænderne af. Skær af mine kønsorganer. Skær mine ben af. Sæt mig fri fra synd." Matt. 5,28.30,  18, 7.9. Alle disse mennesker havde store smerter fordi de levede i og praktiserede utroskab. De ønsket denne straffe fordi de troede det gav dem adgang til bortrykkelsen, når Jesus kommer. De ville ikke være tilbage på jorden efter bortrykkelsen. De håbede på at blive frelst ved at straffe sig selv. Muslimer opdager sandheden om deres religion. Arabere prøvede at købe frelsen med petroleum, uden held. Jeg så muslimer brænde sine bøger og bønnekæder. Alle deres religiøse skrifter blev kastet på ilden. Andre kastet deres turbaner. De løb til kirkerne for at tage imod Jesus, men kirkerne var tomme. Mængder fandt tilflugt i ruiner. Muhammed blev forbandet og kaldt alle slags navne. Nogen muslimer løb mod Mekka for at hævne sin vrede. De sagde at de var blevet bedraget i århundredevis. Himmelens helbredende sang. Jeg er taknemmelig for at kunne advare mine søskende om det jeg havde set og hørt. Det er vidunderlig at blive bortrykket. Dette er sangen jeg hørte da jeg var der og døren ble lukket bag os: "Ære til Lammet, ære til Lammet. Ære til det ofrede Lammet!" Mens jeg hørte på sangen, forsvandt alle mine smerter og lidelser. Jo mere sangen blev sunget, jo mere ble jeg fyldt med en utrolig glæde. Jeg ble trøstet. Jeg var hverken sulten eller tørst. Jeg vågner fra drømmen. Jeg vågnede overrasket. Jeg vidste ikke hvor jeg var. Jeg kunne ikke snakke. Efter lang stilhed, spurgte jeg min mand hvor mange klokken var og hvilken dato det var. Og jeg forstod at alt sammen havde vært en drøm!