This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Profetier Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Profeti af Lance Lambert 3 Nov. 1992, Jerusalem PROFETI VED LANCE LAMBERT UNDER DEN INTERNASJONALE FORBØNNSKONFERANSE FOR LEDERE I JERUSALEM, LØD FØLGENDE PROFETI DEN 3. NOVEMBER 1992. Hør mitt ord, sier Herren, og vær stille for meg. Dere skal ikke frykte for de omveitninger som snart kommer over jorden. For dommedag er begynt, og jeg vil nedstyrte og nedstyrte og nedstyrte. Jeg vil ikke holde inne før det falne menneskes sanne ånd og karakter kommer for dagen. Jeg vil la min motstander, Satan, få en siste mulighet til å utfordre min autoritet, mill ord, mine planer og min Messias. Derfor  vil  jeg,  Herren,  la  disse  politiske, økonomiske, religiøse og fysiske omveltninger skje. Frykt ikke for alt dette, for jeg bereder hele verden til den siste fase, til det som de, som ikke kjenner meg, kaller en ny verdensorden. Det er Babylons makt og karakter, som får sin kraft fra mørkets åndsmakt, Babylons åndsmakt. Han er Antikrists ånd, som først manifesterte seg ved Babel og prøvde å frembringe en verdensorden uten meg, hvilket jeg forhindret. Men nå er hans time kommet. Frykt ikke, lille flokk, dere, som ønsker å dele mill hjertes planer og lengsler. Dere, som jeg vil utruste til å stå sammen  med   meg  i  disse  stormfulle tider med omveitninger. Det er meg, den suverene Herre, den Allmektige, som bereder hele verden til at dette syndens menneske endelig skal komme tilsyne. hitet er utenfor min kontroll, men alt er under min autoritet. Jeg står bak alle rystelsene, alle forandringene og omveitningene, for jeg bereder hele jorden - og især Europa og Amerika. En supermakt har jeg veltet, og en annen vil jeg snart dømme. Jeg vil også velte islams makt, for jeg har sett deres ondskap, sier Herren. Be meg ikke å utsette disse dommer, for jeg har besluttet å gjøre det og vil ikke vende om. Stå med meg så min vilje må skje. Frykt ikke og bli ikke nedbøyet over alt dette. Mitt råd står fast og jeg vil gjennomføre min vilje. Alt hva jeg har planlagt for min Sønn skal gå i oppfyllelse, og alt hva jeg har villet med dem som jeg har forløst og gitt til min Sønn, skal komme til å skje. Midt i alle disse verdensomspennende stormer, vil jeg ved min Ånd utføre en verdens- omspænnende høst. Hvor mørket og lidelsene har vært størst, der vil høsten bli størst. For jeg, Herren, vil berede et folk til min herlighet. Jeg vil drage dem fra Russland og alle land der omkring, og fra Kina og alle land der omkring. Jeg vil drage enorme skarer av unge fra de muslimske land. Fra øst og vest, fra nord og syd, vil jeg dra dem. I alle omveltmngene og i all forvirringen vil jeg virke mektig. Med nåde og kraft vil jeg salve dem som vil være trofaste, og med tegn og undere vil jeg virke i blant dem. Men de som vil være trofaste overfor meg, kommer til å lide. DERFOR MÅ DERE LA MEG GJØRE ET DYPT VERK I  DERE GJENNOM MIN ÅND MENS DET ER TID. Og når mitt hjerte lengter efter dem som jeg har forlost fra nasjonene, at de må bli som en brud for meg og dele rnitt evige hjem og min herlighet, så lenges mill hjerte med en grenseløs og overstrømmende kjærlighet efter Israel og jødene, hvor de enn måtte være. For som jeg drar de forloste fra alle verdenshjørner, slik drager jeg mitt jødiske folk tilbake til det land jeg har gitt dem som en evig arv. Jeg lover høytidelig at jeg vil dømme enhver nasjon og enhver leder som vii motsette seg min vilje i denne sak, og jeg vil benytte meg av enhver mulighet for å bringe jødene hjem. Israel, som i ali sift frafall dog har båret mill navn, ofte uten å vite det, og som min motstander har hatet med et hat som er likeså grenseløs som min kjærlighet til henne er grenseløs, hun, som er blitt hatet, foraktet, plaget og forfulgt, som nasjonene har fordrevet og trådt under fot jeg, Herren, Israels Hellige Gud, hennes frelser, jeg, Herren, vil nå lede henne kjærlig og nensomt, medtatt og såret som hun er, blind og døv som hun er, jeg vil lede hele Israel til hennes plass som den øverste blant nasjonene. Ja, jeg, Herren, erklærer at de som overfalt Israel og hatet henne, skal komme og bøye seg til jorden for henne. For midt i alle disse dommer, vil jeg frelse Israel. Jeg, Herren, vil gjøre det suverent på den dag, hvor jeg får henne til å rope til meg, og jeg vil åpne hennes øyne og lukke hennes ører opp. På den dag som jeg vil skape, skal mill hjerte synge av glede, og jeg vil danse Brudgommens dans. Jeg kaller dere derfor til forbønn som vil koste dere alt, for at mine planer må gå i oppfyllelse. Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, den som er og som var og som kommer, den Alimektige