This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvad er den Rommerske vej til frelse ?   Romernes vej til frelse er at dele evangeliet om frelse ved brugen af vers fra den bibelske bog Romerne. Det er en simpel men stadig en meget kraftfuld måde at forklare, hvorfor vi har brug for frelse, hvordan Gud skaffer frelse, hvordan vi kan modtage frelse, og hvad der er resultatet af frelse. Det første vers på Romernes vej til frelse er Romerne 3:23, " for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud." Vi har alle syndet. Vi har alle gjort ting som er utilfredsstillende for Gud. Ingen er uskyldig. Romerne 3:10-18 giver et detaljeret billede af hvordan synd i vores live ser ud. Det andet skriftsted på den Romerske vej til frelse, Romerne 6:23, lærer os om syndens konsekvenser ”For syndens løn er død - men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre." Straffen som vi har fortjent for vores synd er døden. Ikke bare fysisk død, men evig død! Det tredje vers på Romernes vej til frelse fortsætter hvor Romerne 6:23 sluttede, "men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre." Romerne 5:8 deklarere,  "men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere." Jesus Kristus døde for os! Jesu død betalte prisen for vores synd. Jesu genopstandelse beviser, at Gud acceptere Jesu død som betaling for vores synd. Det fjerde stop på den Romerske vej til frelse er Romerne 10:9, "For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses." På grund af Jesu død på vores veje, er alt hvad vi behøver at gøre at tro på Ham, tro på Hans død som betaling for vores synd – og vi vil blive frelst! Romerne 10:13 siger det igen, " for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses." Jesus døde for at betalt straffen for vores synder og rede os fra den evige død. Frelsen, tilgivelsen af synd, er tilråde for enhver der vil tro på Jesus Kristus som deres Herre og Frelser. Det sidste aspekt af den Romerske vej til frelse, er resultatet af frelsen. Romerne 5:1 har denne vidunderlige besked, " Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus." gennem Jesus Kristus kan vi have en relation af fred med Gud. Romerne 8:1 lærer os, " Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus." På grund af Jesu død på vores vej, vil vi aldrig blive dømt for vores synd. Til sidst har vi det værdifulde løfte af Gud fra Romerne 8:38-39, " For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre." Vil du gerne følge Romernes vej til frelse? Hvis ja, er der her en bøn du kan bede til Gud. At bede denne bøn er en måde at deklarere over for Gud, at du stoler på Jesus for din frelse. Ordene i sig selv vil ikke frelse dig. Det er kun tro på Jesus Kristus der kan give tilgivelse for synd. Denne bøn er en simpel måde at udtrykke over for Gud at du tror på Ham, og takke Ham for at give dig tilgivelse. "Gud, jeg ved, at jeg har syndet imod dig, og at jeg fortjener straf. Men Jesus Kristus tog den straf, som jeg fortjener, så at ved troen på Ham kan blive tilgivet. Jeg omvender mig fra mine synd, og placere min tro for frelse på Dig. Tak for Din vidunderlige nåde og tilgivelse! Amen!" Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"