This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvad betyder det at være en født på ny Kristen ? Hvad betyder det at være en født på ny Kristen? Den klassiske passage fra biblen der svare på det er Joh 3:1-21. Herren Jesus Kristus taler med Nikodemus, en prominent farisæer et medlem Jødernes råd (en regent over Jøderne). Nikodemus var kommet til Jesus om natten. Nikodemus havde nogle spørgsmål han ville still Jesus. Da Jesus talte med Nikodemus, Han sagde "... Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny...." (Joh 3:3-7). Frasen "født på ny" betyder bogstavelig talt "født fra oven." Nikodemus havde et reel behov, han behøvede at hans hjerte skulle ændres—en åndelig transformation. Ny fødsel, at blive født igen, er en Guds handling hvor ved at det evige liv bliver tildelt den person der tror (2. Kor 5:17; Tit 3:5; 1. Peter 1:3; 1. Joh 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Joh 1:12,13 indikere at "født på ny" også indebære ideen "at blive et barn af Gud” gennem tro på navnet af Jesus Krist. Så kommer det logiske spørgsmål "Hvorfor behøver en person at blive født på ny?" Apostlen Paulus siger i Ef 2:1, " Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder..." til Romerne i Romerne 3:23, skrev apostlen, " for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud." Så en person behøver at blive født på ny, for at få sine synder tilgivet og få relation med Gud. Hvordan kan det lade sig gøre? Ef 2:8,9 stadfæster, " For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af." Når en er ”frelst”, er han/hun blevet født på ny, åndeligt set, og er nu et barn af Gud, ved retten af den nye fødsel. Troen på Jesus Kristus, den Ene som betalte straffen for synd, da Han døde på korset, er det vi snakker om , når vi siger "født på ny" åndeligt. " Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning..." (2. Kor 5:17a). Hvis du aldrig har troet på Jesus Kristus som din Frelser, vil du så overveje tilskyndelsen fra den Hellige ånd når Hantaler til dit hjerte? Du har behov for at blive født på ny. Vil du bede bønnen om anger og blive en ny skabning i Kristus i dag? "Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud." (Joh 1:12-13). Hvis du vil acceptere Jesus Kristus som din Frelser og blive født igen, er der her en måde at bede en bøn på. Husk, det at sige denne bøn eller en hvilken som helst anden bøn vil ikke frelse dig. Det er kun tro på Kristus som kan frelse dig fra synd. Denne bøn er en simpel til at udtrykke din tro over for Gud på, og takke Ham for at sørge for din frelse. "Gud, Jeg ved, at jeg har syndet imod dig og fortjener straf. Men Jesus Kristus tog den straf, som jeg fortjener, så at jeg gennem troen på Ham kunne blive tilgivet. Jeg omvender mig fra min synd, og lægger min tro i Din frelse. Tak for Din vidunderlige nåde og tilgivelse - gaven med det evige liv! Amen!" Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"