This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvordan kommer jeg på det rene med Gud ? For at komme på ”det rene” med Gud, må vi først forstå hvad der er ”galt.” Svaret er synd. “ingen gør godt, ikke en eneste.” (Sl 14:3). Vi har gjort oprør imod Guds bud; “Vi flakkede alle om som får” (Es 53:6). Den dårlige nyhed, er at straffen forsynd er døden. “Den, der synder, skal dø!” (Ez 18:4). Den gode nyhed er, at en kærlig Gud stræber efter os, for at bringe os frelse. Jesus deklarerede at Hans stræbe var “at opsøge og frelse det fortabte” (Luk 19:10), og han proklamerede Hans formås fuldførelse, da Han døde på korset med ordene, “Det er fuldbragt!” (Joh 19:30). At have et rigtigt fællesskab med Gud, begynder med at du må indse din synd. Derefter kommer en ydmyg tilståelse af din synd til Gud (Es 57:15) og en fast beslutning om at modstå den afleverede synd. “med munden bekender man til frelse,” (Romerne 10:10). Denne omvendelse må foregå ved tro. Specifikt, tro på at Jesus offer død og mirakuløse genopstand kvalificere Ham til at være din frelser. “For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.” (Romerne 10:9). Mange andre passager taler om nødvendigheden i tro, som i Joh 20:27; AgP 16:31; Gal 2:16; 3:11, 26; og Ef 2:8. At være på det rene med Gud er en sag om dit svar på hvad Gud har gjort på dine veje. Han sendte Frelseren, Han udgjorde det offer der skulle betale dine synder (Joh 1:29), og han tilbyder dig dette løfte: “enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.” (AgP 2:21). En smuk illustration af anger og tilgivelse er fortællingen om den fortabte søn (Luk 15:11-32). Den yngre søn ødslede skamfuldt hans faders gave væk (vers 13). Da han indså, at han havde handlet forkert, besluttede han sig til at tage hjem igen (vers 18). Han antog, at han ikke længere ville blive set som søn (vers 19), men han tog fejl. Faderen elskede den hjemvendte rebel mere end før (vers 20). Alt var blevet tilgivet, og de fejrede det (vers 24). Gud holder sine løfter, inkluderet løftet om tilgivelse. ”Når de retfærdige skriger, hører Herren dem, og han befrier dem fra alle deres trængsler.” (Sl 34:18). Hvis du vil have dit på det rene med Gud, er der her en måde at bede en bøn på. Husk, det at sige denne bøn eller en hvilken som helst anden bøn vil ikke frelse dig. Det er kun tro på Kristus som kan frelse dig fra synd. Denne bøn er en simpel til at udtrykke din tro over for Gud på, og takke Ham for at sørge for din frelse. "Gud, Jeg ved, at jeg har syndet imod dig og fortjener straf. Men Jesus Kristus tog den straf, som jeg fortjener, så at jeg gennem troen på Ham kunne blive tilgivet. Jeg omvender mig fra min synd, og lægger min tro i Din frelse. Tak for Din vidunderlige nåde og tilgivelse - gaven med det evige liv! Amen!" Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"