This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvad betyder det at acceptere Jesus som sin personlige Frelser ?   Har du nogensinde accepteret Jesus Kristus som din personlige Frelser? Før du svare, så lad mig forklare spørgsmålet. For at forstå spørgsmålet rigtigt, må du først forstå ”Jesus Kristus,” ”personlig” og ”Frelser” rigtigt. Hvem er Jesus Kristus? Mange mennesker vil anerkende Jesus Kristus som en god mand, en god lærer, eller måske en af Guds profeter. Disse ting er sandelig en del af den sande Jesus, men det definere ikke hvem Han virkelige er. Bibelen fortæller os, at Jesus er Gud i kød og blod, Gud der blev et mennesker (se Joh 1:1,14). Gud kom til jorden for at undervise os, helbrede os, rette os, tilgive os – og død for os! Jesus Kristus er Gud, skaberen, den herskende Herre. Har du accepteret denne Jesus? Hvad er en Frelser, og hvorfor har vi brug for en Frelser? Bibelen fortæller os, at vi alle har syndet, vi har alle gjort onde gerninger (Romerne 3:10-18). Som resultat af vores synd, er vi alle værdige til Guds vrede og dom. Den eneste retfærdige dom, for synd imod den uendelige og evige Gud, er uendelig straf (Romere 6:23; Åb 20:11-15). Det er derfor vi har brug for en Frelser! Jesus Kristus kom til jorden, og døde i vores sted. Jesu død, som Gud i kød og blod, var en uendelig betaling for vores synd (2. Kor 5:21). Jesus døde for at betale straffen for vores synd (Romerne 5:8). Jesus betalte prisen, so verdnen ikke behøvede det. Jesu genopstandelse fra de døde beviser, at Hans død var tilstrækkelig til at betale straffen for vores synd. Det er derfor, at Jesus er den eneste Frelser (Joh 14:6; AgP 4:12)! Tror du på Jesus som din Frelser? Er Jesus din "personlige" Frelser? Mange mennesker ser Kristendommen som en kirke der udføre ritualer, og som ikke begår visse synder. Det er ikke Kristendom. Sand Kristendom er en personlige relation med Jesus Kristus. At acceptere Jesus som din personlige Frelser, betyder at du placere din egen tro og tillid på Ham. Ingen er frelst ved en andens tro. Ingen er tilgivet ved at gøre visse gerninger. Den eneste vej til frelse er personligt at acceptere Jesus som din Frelser, med tro på at Hans død betalte for din synd, og Hans genopstandelser, som din garanti på det evige liv (Joh 3:16). Er Jesus personligt din Frelser? Hvis du ønsker at modtage Jesus Krist som din personlige Frelser, så sig følgende ord til Gud. Husk at det at bede denne bøn eller en anden, vil ikke frelse dig. Det er kun tro på Jesus Kristus der kan give tilgivelse for synd. Denne bøn er en simpel måde at udtrykke over for Gud at du tror på Ham, og takke Ham for at give dig tilgivelse. "Gud, jeg ved, at jeg har syndet imod dig, og at jeg fortjener straf. Men Jesus Kristus tog den straf, som jeg fortjener, så at ved troen på Ham kan jeg blive tilgivet. Jeg omvender mig fra mine synd, og placere min tro for frelse på Dig. Jeg acceptere Jesus som min personlige Frelser! Tak for Din vidunderlige nåde og tilgivelse – og gaven med det evige liv! Amen!" Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"