This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - Copyright 2010 Undervisning Vi er kristne der er døbte i både vand og Helligånd og vil bringe Guds kærlighed til alle mennesker der vil modtage den.   Jesus Kristus demonstrere sin almagt ved at helbrede og sætte mennesker fri idag.   Jehova´s vidner frygter for åndelige oplevelser, fordi de tror det kommer fra Satan. Muslimer lyver og retfærdigør drab gennem koranen og tror de kommer til himmelen for deres gerninger. Ateister siger at de ikke tror på noget, men løber efter bussen, selv om de ikke kan se den. New age og alternative healere søger kraft og spirituelle oplevelser, men ved ikke hvor kraften kommer fra. Spiritister, Sandsigerske og Spåkoner spørger ånder tilråds, men ved ikke hvem deres oprindelse er. Broderskaber og Frimurer- loger søger indre styrke gennem løfter, højtidlige indvielser og humanisme. Sekter og okkulte sammenslutninger får kraft gennem tilbedelse, rituelle indvielser og hemmeligheder. Hekse og Satanister søger bevidst krafter ved hjælp af dæmoner og underkaster sig Satan direkte og tilbeder ham i frygt. Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24) Himmelske Fader Vi kommer frem for dig idag for at bede om tilgivelse og for at søge dine retnigslinier og din ledelse. Vi ved, at dit ord siger ´Ve dem, som kalder ondt for godt og godt for ondt´, men det er præcis hvad vi har gjort. Vi har mistet vores åndelige ligevægt og vendt op og ned på vore værdier. Vi har kaldt løgn for sandhed og sandhed for løgn. Hvordan modtager jeg tilgivelse fra Gud ? AgP 13:38 deklarere, “Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jer syndsforladelse; og i alt det, hvori I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven.” Hvad er tilgivelse, og hvorfor har jeg brug for det ? Ordet “tilgive” betyder at man visker tavlen ren, at undskylde, at eftergive skyld. Når vi gøre noget forkert imod nogen, søger vi deres tilgivelse, for at genoprette forholdet igen. Tilgivelse er ikke noget man får fordi en person fortjener at blive tilgivet. Ingen fortjener at blive tilgivet. Tilgivelse er en handling i kærlighed, barmhjertighed og nåde. Tilgivelse er en beslutning om ikke at holde noget imod en anden person, på trods af hvad de har gjort imod dig. Biblen fortæller os, at vi alle har brug for tilgivelse fra Gud. Vi har alle begået synd. Præd 7:20 proklamere, “Intet menneske på jorden er så retfærdigt, at han kun gør det gode og aldrig synder.” 1 Joh 1:8 siger, “Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os.” Al synd er i sidste ende en handling af oprør imod Gud (Sl 51:4). Som resultere i, at vi har desperat brug for Guds tilgivelse. Hvis vores synd ikke er tilgiver, vil vi til evig tid lide under konsekvenserne for vores synd (Matt 25:46; Joh 3:36). Tilgivelse – Hvordan får jeg det ? Heldigvis er Gud kærlig og nådefuld – ivrig efter at tilgive os vores synd! 2. Peter 3:9 fortæller os, “…Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. ” Den eneste retfærdige straf for vores synd er døden. Den første halvdel af Romerne 6:23 deklarere, “For syndens løn er død …” Evig død, er hvad vi har fortjent for vores synder. Gud, blev i Hans perfekte plan et menneske – Jesus Kristus (Joh 1:1,14). Jesus døde på korset, og tog straffen som vi fortjener – døden. 2 Kor 5:21 fortæller os, “Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham..” Jesus døde på korset, og tog den straf som vi fortjener! Som Gud, Jesus’ død skaffede os tilgivelse for alt synd i hele verden. 1 Joh 2:2 proklamere, ”han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder” Jesus genopstod fra de døde, proklamerede Hans sejer over synd og død (1. Kor 15:1-28). Pris Gud, gennem døden og genopstandelsen af Jesus Krist, anden halvdel af Romerne 6:23 det er sandt, “…Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre..” Ønsker du at få dine synder tilgivet? Har du en nagende følelse af skyld, som du bare ikke kan slippe af med? Tilgivelse af din synd er mulig, hvis du lægger din tro i Jesus Krist som din Frelser. Ef 1:7 siger, “I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde..” Jesus betalte vores gæld for os, så vi kunne blive tilgivet. Alt hvad du skal gøre, er at spørge Gud om at tilgive dig igennem Jesus, troende på at Jesus døde for at betale for din tilgivelse - og Han vil tilgive dig! Joh 3:16-17 indeholder denne vidunderlige besked, “For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.” Tilgivelse – er det virkelig så let ? Ja så let er det! Du kan ikke tjene Guds tilgivelse. Du kan ikke købe Guds tilgivelse. Du kan kun modtage det ved tro, gennem Guds nåde og barmhjertighed. Hvis du ønsker at modtage Jesus Krist som din Frelser og modtage tilgivelse fra Gud, er der her en bøn du kan bede. At bede denne bøn eller en anden, vil ikke frelse dig. Det er kun tro på Jesus Kristus der kan give tilgivelse for synd. Denne bøn er en simpel måde at udtrykke over for Gud at du tror på Ham, og takke Ham for at give dig tilgivelse. "Gud, jeg ved, at jeg har syndet imod dig, og at jeg fortjener straf. Men Jesus Kristus tog den straf, som jeg fortjener, så at ved troen på Ham kan blive tilgivet. Jeg omvender mig fra mine synd, og placere min tro for frelse på Dig. Tak for Din vidunderlige nåde og tilgivelse! Amen!" Svaret er hentet fra "www.GotQuestions.org"